เบอร์ติดต่อด่วน
บริการโรงพยาบาล
Kasemrad Card
ลูกค้าประกันชีวิต
ลูกค้าประกันสังคม
สนใจตรวจสุขภาพ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ count website visits

บริการ

บริการประกันสังคมและกองทุนทดแทน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตน

เมื่อท่านเลือกโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี เป็นสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2555...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับ
  • ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน กรณีใช้สิทธิรักษาพยาบาลตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
  • มีบุคลากรดูแลผู้ประกันตนที่มาใช้บริการโดยเฉพาะ
  • สถานที่สะอาด ห้องพักสะดวกสบาย
  • มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
  • มีสถานพยาบาลรองรับ กรณีที่ต้องมีการส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อเนื่อง
มีสถานพยาบาลรองรับ กรณีที่ต้องมีการส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อเนื่อง
  • โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญโรคทุกสาขาของประเทศไทย
  • ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • ศูนย์มะเร็งลพบุรี
  • โรงพยาบาลอื่นๆ ตามความเหมาะสม