เบอร์ติดต่อด่วน
บริการโรงพยาบาล
Kasemrad Card
ลูกค้าประกันชีวิต
ลูกค้าประกันสังคม
สนใจตรวจสุขภาพ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ count website visits

ร่วมงานกับเรา

พยาบาลวิชาชีพประจำการ

จำนวน: 5 ตำแหน่ง

รายละเอียดตำแหน่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งงานทั้งหมด
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

2/22 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

Web site: www.kasemrad-saraburi.com E-mail: kasemradsaraburi@yahoo.com
โทร. 036-315-555-90 โทรสาร. 036-315-501